jaargang 09 | nummer 02 | maart 2020

Corona begon als een “ver van ons bed” show aan de andere kant van de wereld, maar kwam razendsnel dichtbij. Het werd aanvankelijk aangezien voor een zware griep, echter in no time werd duidelijk dat dit virus een serieuze bedreiging vormt voor grote groepen mensen, en dat het ging zorgen voor overbelasing van de gezondheidszorg met als gevolg een “lockdown” in grote delen van de wereld om de situatie onder contrôle te krijgen. Naast de soms dramatische consequenties voor mensen, heeft het virus ook economische gevolgen en daarmee voor beleggingsportefeuilles.
In deze Perspectief geven wij daarom een samenvatting van de actuele visie van Ostrica.

Hoe groot is de economische schade?

Op basis van de opgedane ervaringen uit China, zal de economie circa twee à drie maanden op slot gaan en een aanzienlijke krimp laten zien, omdat hele bedrijfstakken gesloten zijn. Ostrica verwacht een tijdelijke krimp van 15%-25%. Sinds WOII is dit niet voorgekomen! Mits er goed wordt ingegrepen, zal deze krimp echter ook weer snel worden ingelopen. Van groot belang is hierbij, dat bedrijven niet failliet gaan en na de “lockdown” weer kunnen opstarten.

Hoe zorgen we dat bedrijven niet failliet gaan?

Om de “lockdown” op te vangen zijn diverse maatregelen genomen, zowel monetair als fiscaal. De ECB heeft aangekondigd voor € 750 mrd aan obligaties te kopen. Europese overheden hebben aangekondigd bij elkaar voor circa € 1.000 mrd te stimuleren. Ostrica verwacht dat dit zal worden opgetrokken naar € 2.000 mrd. De Verenigde Staten heeft de rente teruggebracht naar 0% en een opkoopprogramma van € 750 mrd opgestart, dat naast staatsleningen en hypotheken tevens is uitgebreid naar bedrijfsobligaties. Daarnaast zal de VS een fiscaal programma lanceren van tussen $2 en $2,5 triljard, oftewel 10% van het Amerikaanse BNP !!

Is dit genoeg?

Ostrica denkt van wel als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, zijn steentje bijdraagt en het vanuit overheden tenminste snel gebeurt en het gebeurt ook snel. Een periode van 2,5 maand betekent 20% produktieverlies. Als de helft van de economie stil ligt betekent dat een gat van 10% en overheden staan klaar om dat gat op te vullen met 10% fiscale stimulans.
Ostrica is een datagedreven vermogensbeheerder en het team heeft de data van de afgelopen 200 jaar geanalyseerd op vergelijkbare historische situaties.

Aandelenmarkten

Voor de S&P 500, levert dit 27 bear markten op, onder te verdelen in drie categorieën:
1. 7 structurele bear-markten, met als kenmerk een zware recessie/depressie
2. 15 cyclische bear-markten, met als kenmerk een lichte recessie
3. 5 event-driven bear-markten, met als kenmerk: een onverwachte gebeurtenis
Vooralsnog heeft de huidige beweging de kenmerken van deze laatste.

Wat betekent dit voor de diepte van de val, het herstel en de uitbodeming?

De genoemde vijf event-driven bear-markten kennen een gemiddelde val van ca. 30%. Gelet op de daling die beurzen hebben laten zien, denkt Ostrica dat we het ergste gehad hebben.
Het herstel volgt veelal na negen maanden en binnen vijftien maanden volgt de oude high.
Het uitbodemingsproces duurt veelal drie tot zes maanden.

Obligatiemarkten

In de obligatiemarkten is er sprake van een niet eerder voorgekomen liquiditeitsval.
(uit verkopen ontvangen gelden worden niet weer direct geïnvesteerd, maar aangehouden in contanten). Dit is het gevolg van het terugbrengen van posities door hedge funds, de aangescherpte regels na de financiële crisis van 2008 voor banken om posities aan te houden, en de enorme groei van trackers. Door de Corona-crisis is er naar schatting voor circa $15 triljard aan effecten verkocht in twee weken tijd. Dit is ongeveer de helft van de Amerikaanse S&P index !! Deze snelle liquidatie van effecten is nog nooit eerder voorgekomen.

Waar staan we nu?

De Fed heeft er de afgelopen weken voor gezorgd dat de zeer hoogwaardige, dagelijks opvraagbare markt, weer goed functioneert. De volgende stap die de Fed gaat zetten is om de bedrijfsleningenmarkt weer aan de gang te krijgen. Dit zal enkele weken duren en parallel lopen met het (gedeeltelijk) opheffen van de “lockdown”. Fed-President Bullard heeft op zaterdag 21 maart afgekondigd dat geen enkel bedrijf failliet mag gaan als gevolg van de “lockdown” en dat elke ‘dollar lost in revenue’ gecompenseerd dient te worden door het bijspringen van de federale overheid. Conclusie voor dit moment: de (economische) crisis wordt snel en krachtig bestreden en vooropgesteld dat het gezondheidsvraagstuk op afzienbare termijn wordt opgelost, kunnen de financiële effecten, alhoewel bijzonder groot, worden geabsorbeerd.