jaargang 08 | nummer 03 | april 2019

In 1976 overleed de grote roerganger Mao Zedong (1893-1976). Tot die tijd werd China op dictatoriale wijze geleid in een communistische traditie. China was in die periode een derde wereld land. Daarin is na de dood van Mao en sinds het aantreden van Deng Xiaoping verandering gekomen. Deng was een voorvechter van goede relaties met de rest van de wereld, met name Amerika en de toenmalige Sovjet-Unie. Het beleid van Deng werd krachtig samengevat met de woorden: De kleur van de kat is onbelangrijk, als hij maar muizen vangt! Een resultaatgerichte politiek. Door het gematigde beleid van Deng en zijn opvolgers werd China een stuk rijker.

Als een phoenix

China kent sinds de dood van Mao een fenomenale economische opkomst. In het jaar 1969 was de Nederlandse economie (BBP van ca. € 60 miljard) nog 10% groter dan die van China!
Inmiddels schommelt de omvang van onze economie rond 0,13% van die van China.

BBP 2017 (in USD)
USA: 19.362 miljard
China: 11.937 miljard
Rusland: 1.469 miljard
Nederland: 824 miljard

Het staatje hierboven laat zien dat China in ruim 40 jaar een ongekende economische opkomst heeft weten te bewerkstelligen en het is duidelijk dat het land op weg is om de grootste te worden.
En daarmee ook de machtigste natie. Vergeet Trump. Vergeet Putin. Geen enkele wereldleider heeft meer invloed op onze toekomst dan Xi Jinping, aldus Ties Dams in zijn boek De Nieuwe Keizer (Xi Jinping, de machtigste man van China). Het is evident dat we leven in een tijd waarin de economische en politieke macht langzaam maar zeker verschuift van het westen naar het oosten.

Isolationisme en protectionisme

De Chinese concurrentie laat diepe sporen na in andere regio’s van de wereld. Hele bedrijfstakken kunnen niet wedijveren met de Chinezen en leggen het loodje. We zien wat in de geschiedinis al vele malen gebeurde, namelijk dat de verliezende partij zich terugtrekt op zichzelf, altijd weer uit angst om cultureel, militair of economisch overheerst te raken. De eerste reactie van een volk of natie is de neiging om zichzelf van de buitenwereld af te wenden. Kijk naar het isolationisme en protectionisme van de USA onder Trump en het VK onder May.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanhangers van Trump en May vooral zitten in de gebieden waar China de industrie heeft vernietigd.

Importheffingen.

De handelsoorlog, die Trump is begonnen met China als voornaamste doelwit, is ook een uiting van een supermacht, die spastisch probeert om de macht vast te houden. Absoluut gezien zijn bedragen van enkele honderden miljarden natuurlijk niet niks, maar afgezet tegen de enorme omvang van de economieën van de USA en China zijn het maar speldeprikken.

Kunstmatige intelligentie

Waar het echt om draait is de Amerikaanse angst dat het door China op technologisch gebied wordt ingehaald. In de laatste decennia heeft China in rap tempo een kennisachterstand weggewerkt. China heeft inmiddels een reservoir aan knappe koppen, die studeerden aan de beste universiteiten ter wereld en veel kennis mee naar huis namen. Een ander aspect voor de grote vlucht van de Chinese technologische ontwikkeling is de onvoorwaardelijke steun van de overheid in een samenleving waar het collectief belangrijker is dan het individu en waar privicy-wetgeving geen belemmering vormt. En tot slot zijn er heel veel Chinezen en dus ook massa’s data, waaruit de meest uiteenlopende algoritmes kunnen worden ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is gezichtsherkenning. China wordt in tempo voorzien van camera’s, waardoor het met gezichtsherkenningtechnologie mogelijk wordt om binnen luttele minuten te weten waar een specifiek individu zich bevindt. Het is dergelijke technologie waar in de USA met argusogen naar wordt gekeken.

B&W Investment Consultants heeft ruim 35 jaar ervaring in vermogensbeheer.
Wij adviseren vermogende particulieren, stichtingen en kleine pensioenfondsen bij de keuze van de juiste vermogensbeheerder en treden aansluitend op als persoonlijke behartiger van úw financiële belangen.