jaargang 08 | nummer 02 | februari 2019

Het dagelijkse financiële nieuws wordt beheerst door signalen van afnemende groei en hier en daar wordt gesproken over een naderende recessie. Hans Molenaar (strateeg bij de vermogensbeheerder IVM Caring Capital) is van mening dat een recessie voor 2019 niet aan de orde is. Voor de economische ontwikkelingen in 2019 heeft IVM een positieve verwachting en hij legt uit waarom.

Inverse rentecurve

Een belangrijke indicator voor een mogelijk aankomende recessie is een zogenaamde inverse rentecurve. Dit betekent dat de korte rente hoger is dan de lange rente. In Europa is dit op dit moment niet het geval. De VS zit dicht bij een inverse rentestructuur, maar ook daar is het momenteel nog niet het geval. In de afgelopen 40 jaar is een inverse rentecurve overigens maar aan vijf recessies voorafgegaan en tussen het moment dat de rentecurve invers werd en de recessie begon zat een redelijk lange periode van gemiddeld bijna 2 jaar. Alhoewel historisch gezien dus een goede indicator, vindt Hans Molenaar het minstens zo belangrijk om vooruit te kijken.

Verenigde Staten

Dit jaar wordt in de VS een economische groei verwacht van 2,5%. De angst dat de groei in de VS veel lager zal uitkomen is vooral gebaseerd op twee redenen. Ten eerste wordt geschreven dat de impuls door de belastingverlaging van Trump, dit jaar zal wegvallen. In werkelijkheid is de economische impuls van de belastingverlaging dit jaar zelfs hoger dan in 2018 (0,9% tegenover 0,8% in 2018). De impuls zal vooral zichtbaar zijn in het eerste en tweede kwartaal en zal daarna afnemen om in 2020 negatief te worden. Een tweede reden voor tegenvallende groei kan een handelsoorlog zijn. In de financiële pers wordt hier veel over geschreven en enige nuancering is wel op zijn plaats. De waarde van goederen waarop op dit moment invoerheffingen worden geheven in de VS bedraagt 1,5% van het Bruto Nationaal Product van de VS, en mocht Trump alle heffingen doorvoeren die hij tot nu toe heeft aangekondigd, stijgt dit percentage naar 4,5% van het BNP in de VS. De invloed hiervan is dus aanzienlijk kleiner dan veel mensen denken. Het is vooral negatief voor het sentiment. Consumenten en inkopers worden hierdoor onzeker en stellen beslissingen uit. Deze negatieve invloed is in de meeste gevallen slechts van tijdelijk aard. De conclusie is dat 2019 in de VS nog een jaar wordt van mooie economische groei.

Europa

Dit jaar wordt in Europa een economische groei verwacht van 1,5%. Economisch gaat het dus nog steeds goed in Europa; het is de politieke onzekerheid die Europa parten spelt. Allereerst vanwege de Brexit. Gelet op het politieke spel dat momenteel wordt gespeeld in het Verenigd Koninkrijk is de kans op een harde Brexit toegenomen. Uiteindelijk heeft het VK het meest te lijden van zo’n harde Brexit. Hoe harder de Brexit hoe groter de negatieve impuls voor de Europese economie, maar voor heel Europa zal dit effect niet meer dan enkele tienden van procenten bedragen. Dan is er de onrust en onvrede bij de Europese bevolking over immigratie, Europese samenwerking en het gevoel niet mee te profiteren van de economische voorspoed. De gele hesjes in Frankrijk zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. Het is de grootste uitdaging voor de Europese politiek ervoor te zorgen, dat dit gevoel van niet meedelen in de groei gaat verdwijnen. De ECB handhaaft het stimulerende beleid door de rente laag te houden.

Japan

Japan beweegt richting een recessie, veroorzaakt door natuurrampen, waardoor delen van de economie stil kwamen te liggen. Onderliggend gaat het in Japan goed. De groei is laag, maar de werkloosheid is dat ook. De bevolking van Japan krimpt en dan is het logisch dat de groei laag is. De centrale bank van Japan doet veel om de economie te stimuleren en de verwachting is dat de Japanse economie in 2019 zal groeien met 1%.

China

China is de groeikampioen. De cijfers worden wel gemanipuleerd door de overheid, maar ook uit onafhankelijke bronnen blijkt dat de Chinese economie in een hoog tempo groeit. De Chinese overheid heeft deze groei wel gestimuleerd door krediet te verstrekken aan bedrijven die eigendom zijn van de overheid. De Chinezen waren dit aan het afbouwen, maar vanwege de handelsonrust en de mogelijke impact op de groei in China, is de kredietgroei de laatste maanden weer toegenomen. Ook de Chinese centrale bank heeft weer stimulerende maatregelen genomen. Daarom verwachten wij dat China ook in 2019 weer met meer dan 5% zal groeien.

Conclusie

Wij (IVM Caring Capital) verwachten geen recessie in 2019, maar wel een lagere groei. Gezien de gezonde economische situatie in een aantal belangrijke landen is een lagere groei óók goed. De winstgroei zal lager liggen dan in 2018 (naar verwachting tussen de 5% en de 10%).
Omdat aandelenmarkten op lange termijn gedreven worden door winstontwikkeling hebben wij daarom positieve verwachtingen voor de aandelenmarkten in 2019.

B&W Investment Consultants heeft ruim 35 jaar ervaring in vermogensbeheer.
Wij adviseren vermogende particulieren, stichtingen en kleine pensioenfondsen bij de keuze van de juiste vermogensbeheerder en treden aansluitend op als persoonlijke behartiger van úw financiële belangen.