Wij zijn onafhankelijk, zitten naast u en onze belangen lopen volkomen parallel

Vermogensbeheer kent vele gezichten en er bestaan flinke verschillen tussen diverse aanbieders.
De markt is complex en ondoorzichtig. Selectie van een goede beheerder vereist expertise en een kritische opstelling. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar zaken als:

  • Wat is de ontstaansgeschiedenis van de beheerder

  • Hoeveel kennis en ervaring is er binnen de onderneming aanwezig

  • Heeft de beheerder een duidelijk en gestructureerd beleggingsproces

  • Heeft de onderneming een solide organisatie

  • Wat is de verhouding van het beheerd vermogen in relatie tot de bedrijfsomvang

  • Is de continu├»teit van de onderneming gewaarborgd

  • Is er sprake van transparantie in kosten en vergoedingen

  • Is de beheerder in staat meerwaarde te genereren

  • Produceert de beheerder een duidelijke periodieke rapportage

  • En niet in de laatste plaats: heeft de beheerder passie voor zijn vak